Mặt bằng, thiết kế phân khu Anh 1

Mặt cắt đứng, phân khu Anh 1, LK 19, Hinode Royal Park
Mặt cắt đứng, phân khu Anh 1, LK 19, Hinode Royal Park

 

Mặt cắt điển hình, phân khu Anh 1, LK 19, Hinode Royal Park
Mặt cắt điển hình, phân khu Anh 1, LK 19, Hinode Royal Park

 

Thiết kế Liền kề, phân khu Anh 1, LK 19, Hinode Royal Park
Thiết kế Liền kề, phân khu Anh 1, LK 19, Hinode Royal Park

 

Thiết kế chi tiết Liền kề tầng 1-4, phân khu Anh 1, LK 19, Hinode Royal Park
Thiết kế chi tiết Liền kề tầng 1-4, phân khu Anh 1, LK 19, Hinode Royal Park

XEM THÊM