Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng tháng 03./2022 - Hinode Royal Park

Chính sách bán hàng tháng 03/2022

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng chính sách bán hàng tháng 3/2022.  CSBH Biệt thự BT3 CSBH Biệt thự BT9 CSBH dãy LK28-LK31, LK43 CSBH dãy LK44, LK47…

Chính sách bán hàng tháng 04/2021

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng chính sách bán hàng dự án Hinode Royal Park tháng 4/2021. Cụ thể chính sách trên được áp dụng cho giai đoạn…

Chính sách bán hàng tháng 01/2021

Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ (“Cen Homes”) trân trọng thông báo Chương trình bán hàng áp dụng cho Dự án Khu đô thị mới Kim Chung…