Mặt bằng – thiết kế

Cập nhật mặt bằng, thiết kế chi tiết các phân khu tại dự án Hinode Royal Park – Kim Chung Di Trạch. Các tiểu khu chính: Tiểu khu Anh, tiểu khu Ý, tiểu khu Hy Lạp, tiểu khu Nhật…